مهاجرت به ترکیه

۱۳۹۳/۱۱/۱۸

کار در ترکیه

کار در ترکیه: ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه  کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و […]
۱۳۹۳/۱۱/۱۳

تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه ترکیه با نام رسمی جمهوری ترکیه  کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و […]
۱۳۹۳/۰۸/۱۷

اشکالات ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت، سرمایه گذاری ، و اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در کشور ترکیه (وکیل مهاجرتی ترکیه، اخذ اقامت دائم در کشور ترکیه) برای بسیاری […]
۱۳۹۲/۱۰/۱۸

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه یکی از خدمات مؤسسه حقوقی برگزیدگان ملک پور (MIE) به تجار و سرمایه گذاران ایرانی، امکان ثبت شرکت در کشور ترکیه است. […]
۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تابعیت در کشورترکیه از طریق تولد

تابعیت و اخذ تابعیت اصولا رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد. تابعیت از طریق تولد جزء اصلی ترین انواع تابعیت محسوب می شود. این تابعیت ، تابعیتی است که با تولد شخص شروع شده و در طول زندگی ادامه می یابد و از دو روش خاک یا خون حاصل می شود . معمولا این تابعیت غیرارادی وتحمیلی است. به این مفهوم که چنان چه برای مثال شخصی در ایران متولد شود بر اساس مفاد قانون ما خواه نا خواه ایرانی محسوب می شود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ازدواج در ترکیه

اتباع خارجی در خاک ترکیه می توانند با اتباع کشور ترکیه ازدواج نمایند و بدین واسطه جهت اخذ اقامت دایم این کشور اقدام نمایند. مراحل ازدواج اتباع خارجی اندکی با اتباع ترکیه متفاوت می باشد. برای نمونه اتباع ایرانی متقاضی ازدواج در خاک این کشور می بایستی از کنسولگریهای ایران برگ تجرد گرفته و به تائید وزارت امور خارجه ترکیه در آنکار برسانند. در ذیل مراحل کامل انعقاد عقد ازدواج در ترکیه به شرح ذیل آمده است :