,

سرمایه گذاری در استرالیا

/
آیا قصد سرمایه گذاری در استرالیا را دارید ؟ آیا برای انواع راه ه…
,

مهاجرت به استرالیا و شرایط زندگی در استرالیا

/
کشور با۷٬۶۸۶٬۸۵۰ کیلومترمربع وسعت،ششمین کشورپهناوردنیاو۴٫۶برابرایران است. استرالیا یکی از قلمروهای همسود(مشترک المنافع) است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافته‌است. پایتخت استرالیا شهر کانبرا است، شهری که در آن مجلس کشور و خانه فرماندارکل قراردارد. اوبه صورت تشریفات وبه نمایندگی ملکه الیزابت دوم ریاست دولت را در استرالیا به عهده دارد. در عمل نخست وزیر منتخب در کنار دولت و مجلس اداره کشور را در دست دارند. استرالیا از نظر مساحت دومین کشور پهناور عضو مجموعه اتحادیه کشورهای همسود است.
,

هزینه های زندگی در استرالیا

/
به طور کلی هزینه زندگی در استرالیا در شهرهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال سیدنی دارای بالاترین هزینه های زندگی و آدلاید دارای کمترین می باشد. به طور کلی می توانیم هزینه های زندگی در استرالیا را بصورت زیر دسته بندی کنیم : هزینه مسکن ، هزینه خوراک