, , ,

ویزای tier1 انگلستان

/
ویزای tier1 انگلستان چنانچه به دنبال اخذ اقامت دائم بریتانیا و…
, , ,

ویزای سرمایه گذاری انگلستان

/
کشور انگلستان در جهت جذب نیروی مهاجر ، اقدام به تصویب قوانین سرمایه گذاری نموده است . این نوع سرمایه گذاری به سه دسته تقسیم می گردد که در ذیل به تفصیل شرح داده می شود : سرمایه گذاری 50 هزار پوندی سرمایه گذاری 200 هزار پوندی سرمایه گذاری 1 میلیون پوندی