, ,

اقامت از طریق ثبت شرکت در اتریش

/
ثبت شرکت در اتریش اقامت از طریق ثبت شرکت در اتریش اقامت…
,

سرمایه گذاری-ثبت شرکت وکارآفرینی در اتریش

/
  آیا قصد سرمایه گذاری –ثبت شرکت و کارآفرینی در ا…
, ,

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در اتریش

/
  اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری در اتریش اتریش سرزمین کو…
, , , ,

سرمایه گذاری در اتریش

/
بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا برای شکوفائی اقتصاد خود در برابر اهداء سرمایه یا سرمایه گذاری به درخواست کنندگان کشورهای دیگر، تابعیت(شهروندی) و یا اقامت می دهند. برنامه های اعطای پاسپورت در برابر اهداء سرمایه در حال حاضر در کشور اتریش وجود دارد.