سرمایه گذاری در آلمان
,

اقامت از طریق سرمایه گذاری در آلمان

/
اقامت از طریق سرمایه گذاری در آلمان اقامت از طریق سرمایه گذاری…
سرمایه گذاری در آلمان
,

سرمایه گذاری در آلمان

/
سرمایه گذاری در آلمان آیا قصد سرمایه گذاری در آلمان و مهاجرت به آل…
اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان
,

اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان

/
اخذ اقامت آلمان از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان اخذ اقام…
, , , ,

سرمایه گذاری و ثبت شرکت در آلمان

/
ز مهمترین گونه های مختلف سرمایه‌ گذاری یا کار آزاد خارجی در آلمان مواردی است که به در مطالب زیر ین بدان اشاره شده است. 1. فعالیت حرفه‌ای فردی (مانند رستوران یا مغازه فرش فروشی) 2. تاسیس شرکت مدنی (2 نفر یا بیشتر) 3. تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی) 3. تاسیس شرکتهای شخصی (تضامنی) 4. تاسیس شرکت با مسئولیت محدود 5. تاسیس شرکت سهامی 6. تاسیس شعبه 7. دفتر نمایندگی (موسسه حقوقی ملک پور برترین ارایه کننده خدمات حقوق داخلی و بین المللی)