کار در دانمارک

۱۳۹۵/۰۳/۳۰

GR1 دانمارک

GR1 دانمارک کشور دانمارک یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی است که در حال حاضر به علت کمبود نیروی کار ماهر و جوان اقدام به اعطای […]
۱۳۹۴/۰۳/۲۴

کار در دانمارک

کار در دانمارک ویزای کاری دانمارک، کار در دانمارک، اخذ گرین کارت دانمارک برای مهاجرت به دانمارک بهتر است در ابتدا درباره کشور دانمارک اطلاعاتی کسب […]
۱۳۹۲/۰۶/۲۶

اقامت کاری دانمارک (گرین کارت)

در حال حاضر کشور دانمارک به دلیل کمبود نیروی کار جوان در کشورش و کهن سالی کشورش اعلام نموده که نیروهایی را برای کار استخدام می کند. برای گرفتن این ویزای کار یا همان گرین کارت دانمارک شرایطی وجود دارد که افراد می توانند با داشتن این شرایط بسیار راحت اقدام به اخذ این ویزا نمایند.