, ,

GR1 دانمارک

/
GR1 دانمارک کشور دانمارک یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی است که د…
, ,

کار در دانمارک

/
کار در دانمارک ویزای کاری دانمارک، کار در دانمارک، اخذ گرین کار…
, , , ,

اقامت کاری دانمارک (گرین کارت)

/
در حال حاضر کشور دانمارک به دلیل کمبود نیروی کار جوان در کشورش و کهن سالی کشورش اعلام نموده که نیروهایی را برای کار استخدام می کند. برای گرفتن این ویزای کار یا همان گرین کارت دانمارک شرایطی وجود دارد که افراد می توانند با داشتن این شرایط بسیار راحت اقدام به اخذ این ویزا نمایند.