کار در ایتالیا

۱۳۹۵/۰۴/۲۰
کار در ایتالبا

کار در ایتالیا

کار در اروپا از دیرباز تا به اکنون یکی از رویاهای افرادی است که از کشورهای جهان سوم قصد مهاجرت به اروپا را دارند چرا که […]
۱۳۹۴/۰۷/۲۵
کار در ایتالبا

کار در ایتالیا

کار در ایتالیا در این مقاله تمام شرایط اخذ ویزای کشور ایتالیا و نحوه اخذ ویزا کار ایتالیا به طور کامل و و استفاده از منابع […]
۱۳۹۲/۰۶/۲۷

مهاجرت به کشور ایتالیا از طریق کار

برای مهاجرت به کشور ایتالیا راه های مختلفی وجود دارد،یکی از راه های ورود به کشور ایتالیا اخذ ویزای کار می باشد. درخواست بسیاری از مهاجرین برای مهاجرت اخذ ویزای است ولی برای دریافت این نوع ویزا باید شخصی به عنوان کارفرما در کشور مقصد شما را استخدام کند واین موضوع خود شرایط خاصی دارد.