سرمایه گذاری در ایتالیا

/
اقامت درایتالیا، سرمایه گذاری در ایتالیا، اقامت اروپا، وکیل …
,

کار در ایتالیا

/
کار در ایتالیا کار در ایتالیا به چه صورت است ؟ شرایط و قوا…
, ,

مهاجرت به کشور ایتالیا از طریق کار

/
برای مهاجرت به کشور ایتالیا راه های مختلفی وجود دارد،یکی از راه های ورود به کشور ایتالیا اخذ ویزای کار می باشد. درخواست بسیاری از مهاجرین برای مهاجرت اخذ ویزای است ولی برای دریافت این نوع ویزا باید شخصی به عنوان کارفرما در کشور مقصد شما را استخدام کند واین موضوع خود شرایط خاصی دارد.