,

مهاجرت از طریق استخدام در آمریکا

/
مهاجرت از طریق استخدام در آمریکا آیا شرایط مهاجرت از طریق استخدام …
, ,

شرایط کار ضمن تحصیل در آمریکا

/
شرایط کار ضمن تحصیل در آمریکا شرایط کار ضمن تحصیل در آمریکا ، شر…
, ,

تحصیل و کار دانشجویی در آمریکا

/
تحصیل و کار دانشجویی در آمریکا آیا در خصوص تحصیل و کار دانشجوی…
,

ویزای کار آمریکا H1B

/
ویزای کار آمریکا آیا در خصوص ویزای کار آمریکا H1B  و مهاجرت کا…
,

ویزای کاری آمریکا و مهاجرت کاری به آمریکا

/
ویزای کاری آمریکا و مهاجرت کاری به آمریکا تا چه اندازه از ویز…
, , , ,

شرایط اخذ ویزای کار آمریکا

/
ویزای کاری آمریکا ، کار در آمریکا ، اخذ ویزای کاری آمریکا شر…
, , , ,

اخذ اقامت آمریکا از طریق ویزای کاری

/
گرفتن ویزای کار در کشور آمریکا یکی از راه های ورود به این کشور می باشد.اگر فردی در کشور آمریکا از طرف شخص یا کمپانی استخدام شود دولت آمریکا به وی ویزای کاری می دهد.در حال حاضرشما میتوانید ویزای H1B که همان ویزای کاری کشور آمریکا می باشد رادریافت کنید.اما متقاضی برای کار در کشور آمریکا می بایست حتما Job Offer داشته باشد تا بتواند این نوع ویزا را کسب کند.