, , ,

کار در آفریقای جنوبی

/
  کار در آفریقای جنوبی اخذ ویزای کاری آفریقای جنوبی ، اخذ اقامت موق…
, , , ,

شرایط اخذ ویزای کار آمریکا

/
ویزای کاری آمریکا ، کار در آمریکا ، اخذ ویزای کاری آمریکا شر…
, , , ,

کاریابی در کشور آلمان

/
کاریابی در کشور آلمان آیا به دنبال اطلاعات در خصوص کاریابی در …
, , ,

مهاجرت از طریق کار به کشور ترکیه

/
آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در سال ۲۰۰۳ به تصویب قانونگذار این کشور رسید. به واسطه این قانون ، کوشیده شده است صدور اجازه کار که قبلا از سوی چندین مرکز ارائه می شد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد.
, , , ,

اخذ اقامت کاری در کشور سوئیس

/
یکی از راه های ورود به کشورسوئیس اخذ ویزای کار می باشد. درخواست بسیاری از مهاجرین برای مهاجرت اخذ ویزای کاری است، ولی برای دریافت این نوع ویزا باید شخصی به عنوان کارفرما در کشور مقصد شما را استخدام نماید واین موضوع خود منوط به تحقق شرایط خاص می باشد.
, , , ,

اخذ ویزای کار در کشور مجارستان

/
متقاضیان اخذ ویزای کار در کشور مجارستان می توانند در زمانی نسبتاً کوتاه ، اقامت کاری در این کشور را دریافت نمایند . در صورتیکه متقاضی دریافت ویزای کار پدر خانواده باشد، این امکان وجود دارد که خانواده خود را به همراه خود به این کشور ببرد. البته شایان ذکر است که ارائه درخواست اخذ ویزای کار به سفارت کشور مجارستان ، مستلزم داشتن دعوت نامه ی کاری از طرف یک کارفرما در آن کشور می باشد .
, , , ,

انواع ویزاهای فنلاند

/
1.ویزای تجاری/شرکت در سمینار 2.ویزای توریستی 3.ویزای اقامت برای خانواده 4.ویزای تحصیلی 5.ویزای اقامت برای کار 6.ویزای همراه