, , , , ,

بورسیه تحصیلی کشور پرتغال

/
بورسیه تحصیلی کشور پرتغال   (اخذ بورسیه تحصیلی از کشور پرت…
, , , ,

تحصیل در پرتغال

/
جهت اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی در اکثر دانشگاه های معتبر کشور پرتغال قبولی در آزمون ورودی این کشور مورد نیاز می باشد. علاوه بر این تحصیل در این مقطع تحصیلی به زبان پرتغالی بوده و به این دلایل پذیرش در این مقطع در کشور پرتغال با سختی هایی همراه می باشد. دوره تحصیل در مقطع کارشناسی همانند کشور ایران نزدیک به 4 سال می باشد.