تحصیل درسوئیس

۱۳۹۵/۰۲/۰۳
مهاجرت تصیلی سوئیس

مهاجرت تحصیلی سوئیس

(تحصیل در سوئیس ، اخذ اقامت سوئیس از راه تحصیل ، تحصیل در دانشگاه های سوئیس ، برترین دانشگاه های سوئیس برای تحصیل ، اخذ اقامت […]
۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تحصیل و اعزام دانشجوبه سوئیس

در كشور سوئیس‌ آموزش‌ كودكان‌ با دوره‌ آمادگی‌ و به‌ مدت‌ یك‌ تا دو سال‌ آغاز می‌شود. تحصیلات‌ اجباری‌ در استان‌های‌ مختلف‌ متفاوت‌ بوده‌ و از 6 تا 8 سالگی‌ شروع‌ می‌شود و 8 تا 9 سال‌ طول‌ می‌كشد. طول‌ دوره‌ ابتدایی‌ از 4 تا 6 سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ از 3 تا 5است .