en_GBfa_IR

آلمان

مهاجرت تحصیلی به آلمان

آیا قصد مهاجرت تحصیلی به آلمان  را دارید ؟ آیا در مورد دانشگاه های آلمان آگاهی دارید ؟ آیا به دنبال ادامه تحصیل در دانشگاه های آلمان می باشید ؟ آیا تمایل دارید در یکی از بهترین دانشگاه های آلمان ادامه تحصیل دهید ؟ در مورد فواید و نکات مثبت مهاجرت تحصیلی به آلمان  تحقیقات به عمل آورده اید ؟ آیا در باب مهاجرت تحصیلی به  آلمان اطلاعاتی دارید ؟ آیا در مورد قیمت و هزینه مهاجرت تحصیلی به آلمان  آگاهی دارید ؟ آیا با اخذ ویزای تحصیلی آلمان و با مهاجرت تحصیلی به آلمان دانشجو اجازه کار موقت را خواهد داشت ؟ کشور آلمان برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک بالاتر چه نوع کشوری می باشد ؟ در این مقاله و در ادامه در باب شرایط مهاجرت تحصیلی به آلمان و شرایط زندگی در آلمان اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه مندان مهاجرت تحصیلی به آلمان قرار خواهیم داد . امروزه بسیاری از دانشجویانی که هم چنان در حال تحصیل هستند و یا تحصیل خود را به اتمام رسانده اند تمایل دارند برای ادامه تحصیل به کشور آلمان مهاجرت کنند . چنان چه تمایل دارید اطلاعات بیشتر و کامل تری در باب مهاجرت تحصیلی به آلمان بدانید حتما این مقاله را به دقت مطالعه بفرمایید ، زیرا در این مقاله سعی بر این امر است که  اطلاعات مهم و دقیق در باب مهاجرت تحصیلی به آلمان و ویزای تحصیلی آلمان در اختیار علاقه مندان این راه قرار گیرد و فرد با اخذ اطلاعات کامل تر در این مقاله بتواند با دید باز تر جهت اخذ ویزای تحصیلی آلمان  و مهاجرت تحصیلی آلمان اقدام نماید .

 

 

سیستم آموزش و پرورش آلمان :

آلمان جزء اولین کشور هایی بود که تحصیل در آن در مقاطع ابتدایی اجباری بوده است . در نظام آموزش و پرورش کشور آلمان در سنین بین سه تا شش سال دوران مهدکودک و آمادگی ( Kindergarten ) برگزار می شود . دوره تحصیلی ابتدایی در حدود ده تا سیزده سال به طول می انجامد . در این مدت زمان دانش آموز با شرایط تحصیل در کشور آلمان ، نحوه آموزش در آلمان ، محل تحصیل و خواندن و نوشتن ابتدایی را آموزش خواهند داد . تحصیل‌ در مدرسه هاس ‌Gymnasium و Realschule و Hauptschule امکان پذیر است .  با اتمام دوره فوق ، دانش‌آموز پس از ۹ سال ، مدرك‌ Hauptschulabschluss و بعد از ده سال‌ مدرك ‌Realschulabschluss را اخذ خواهند نمود . فلذا در 2 شاخه وارد مرحله‌ نهایی دوره دبیرستان‌خود خواهند شد . یک‌ شاخه برای‌ سپری کردن ادوار‌ كارآموزی‌ وارد مدرسه های فنی‌ خواهند شد . با گذراندن ‌Fachoberschule وBerufsfachschule  دیپلم‌ فنی‌ Fachhochschulreife کسب خواهند نمود . پس از آن می توانید وارد بازار كار و همچنین مدارس‌ عالیه‌ فنی‌ شوید . گروه‌ دوم‌ در دبیرستان‌های ‌Gymnasiale  Oberstufe با گرایش‌های‌ متفاوت ادامه‌ تحصیل‌ خواهند داد كه‌ بعد از ۱۳ سال ، دیپلم‌ دوازده ساله دبیرستان‌ ( Allgemenine Hochschulreife)  یا Abitur اخذ می نمایند كه‌ می‌توانند وارد دانشگاه‌ ها شوند .

در کشور آلمان هر ایالت قوانین آموزش و پرورش آن متفاوت می باشد و به صورت ایالتی وضع می شود . حال برای آن که از شرایط ثبت نام ، امتحانات ، مدرسه و ساختار دانشگاهی آشنا شوید . در کشور آلمان آموزش حداقل 9 ساله ( در برخی از ایالت ها ده ماه ) اجباری می باشد . و این دوره از سن شش ساله آغاز می شود . بر اساس نظام آموزشی کشور آلمان تحصیل در تمام مقاطع آن به صورت رایگان می باشد در صورتی که تمام فشار بر این است که آن را غیر رایگان نمایند .

تحصیلات‌ دانشگاهی‌ در کشور آلمان‌ در دانشگاه‌ ها ، مجامع‌ آموزش‌ عالیه ، دانشگاه‌ های‌ عالی‌ آموزش‌ هنر ، مدرسه های عالی‌ فنی  و …‌ مهیا می باشد . از شروط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ های و مدرسه های عالی‌ فنی‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستانی‌ دوازده سال یا ‌ (Abitur) می باشد . افرادی که دیپلم‌‌ دبیرستانی‌ ۱۲ ساله‌ خارج‌ از كشور آلمان‌ بعد از سپری کردن آزمون‌ تشخیص‌ علمی (Feststellungsprüfung) را دارا می باشند ، به‌ درخواست متقاضی و یا پس‌ از گذراندن ادوار یك‌ ساله ‌Studienkolleg در كالج‌های‌ مقدماتی آلمان ، می‌توانند به‌ دانشگاه‌ های آلمان ورود نمایند . انتخاب‌ رشته‌ در دانشگاه های آلمان نیز بر اساس‌ نوع‌ تحصیل‌ در این‌ كالج‌ ها می باشد و نیز کسب نمرات‌ گرفته  شده‌ صورت‌ می پذیرد . با توجه به این که در دانشگاه‌ های آلمان امكان‌ تغییر رشته‌ وجود دارد .  شرط‌ ورود به‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ Fachhochschule (FH) برای‌ متقتضیانی كه‌ در نظام‌ آموزشی‌ آلمان‌ تحصیل‌ كرده‌اند داشتن‌ پایان دوره آموزشی‌ پایان‌ تحصیلات‌ ۱۲ ساله‌ دیپلم (‌Fachhochschulreife) می باشد.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌ شامل‌ دو دوره‌ پایه‌ و اصلی‌ می باشد . دوره‌ پایه یا  (Diplom – Vorprüfung) حداقل‌  ۴ سال و نیم‌ به طول‌ می‌انجامد و دوره‌ اصلی‌ حداقل‌ ۴ سال و  نیم‌ برای‌ مدارس‌ عالی‌ فنی‌ و حداقل‌ ۸ سال‌ و نیم برای‌ دانشگاه‌ها می‌باشد . دانشگاه‌ها در آلمان‌ مستقل‌ می باشند و بودجه‌ تمام مرکز های آموزش‌ عالی‌ كه‌ فدرال‌ می باشد از سمت مسئولان‌ ایالتی‌ و وزارت‌ فرهنگ‌ آلمان‌ تغذیه می‌شود.  در کل رویکرد کشور آلمان ، رویکردی برابری طلبانه می باشد . بدان معنا که دانشگاه های مخصوص افراد خاص وجود ندارد . البته افرادی هستند که خواهان تغییر رویکرد دارند . با این موارد در سن ده سالگی در کشور آلمان دانش آموز را در دوره های مختلف تحصیلی همچون دوره دبیرستان تقسیم می نماید .

دوره های تحصیلی در کشور آلمان :

Diplom – Vorprürungیا : Zwischenprüfung مشتمل بر  حداقلمدت زمان ‌ 4 سال و نیم‌ تحصیلات‌ پایه‌ كه‌ تنها منتهی به‌ ادامه‌ تحصیل‌ در دوره‌ بعدی‌ تحصیلی ( فوق لیسانس ) می باشد  و تنها جوازی بر‌ بازار كار به شمار می رود . مقطع لیسانس مشتمل بر  درس های‌ عملی‌ و تئوری می باشد ، لازم به ذکر است درس های‌ اجباری‌ تحصیلی را باید به مدت بیست ساعت دوره در هفته اخذ شود .

Diplom Ing.I (GH) – Diplom (FH) – Diplom Ing. (FH) مدرک های این‌ مدرسه های عالی‌ فنی‌(FH)  و یا مجامع‌ آموزش‌ عالی‌(GH)  ارائه می‌شود . این دوره‌ حداقل‌ مشتمل بر  4 سال‌ و نیم می باشد كه‌ بعد از سپری کردن دوره‌ پایه‌ (Diplom –  Vorprürung)  و  یك‌ دوره‌ كارآموزی‌ شروع خواهد شد . برای فارغ التحصیلی در آن ، دانشجو پایان‌ نامه‌ تحصیلی‌ را نیز ارائه‌ می نماید  .

Diplom Ing. II (GH) – Diplom – Diplom Ing – Magister Artium

ادوار پیوسته‌ حداقل‌ دو سال با احتساب‌ دوره‌ مقدماتی به طول‌ می‌انجامد . این‌ ادوار در دانشگاه ‌ها تدریس می‌شود كه‌ با آزمون های  نهایی‌ و پایان‌ نامه‌ تحصیلی‌ به اتمام می رسد   .

‌Doktor (Dr.) Doktor Ingenieur (Dr.Ing.)

برای‌ ثبت نام مقطع دکتری نمرات بالا مورد نیاز است . كسانی‌ كه‌ مدرک فوق لیسانس خود را از خارج‌ از كشور آلمان‌ کسب نموده اند ، اغلب‌می بایست یک سری دورس را مجدد پاس نمایند . بعد از آن یكی‌ از اساتید به‌ دانشجو پیشنهاد تحصیل خواهند داد و یا پیشنهاد متقاضی را بررسی‌ می نمایند . بعد از توافق دانشجو اجازه‌ آغاز تحصیل را به‌ متقاضی داده‌ خواهد ‌شد . مقطع دكتری در این کشور فقط‌ پژوهشی‌ است‌ و طول بین سه‌ تا پنج‌ سال‌ می باشد . نوشتن‌ پایان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از پایان نامه خود و انتشار پایان‌ نامه‌ دكتری و لذا  امتحانات‌ شفاهی‌ از دروس‌ اصلی‌ مربوط‌ به‌ دوره ، از مراحل‌ نهایی مقطع دکتری می باشد .

در این راستا موسسه مشاوره ای MIE  و موسسات همکار در ایران که توسط اساتید برجسته حقوق و  وکلای به نام کشور اداره می گردد مشغول به فعالیت تخصصی و حرفه ای در کلیه امور حقوق داخلی و بین المللی می باشند . موسسه مشاوره ای  MIEو موسسات همکار در ایران با توان علمی بالا و به طور تخصصی و خاص و با دقت فراوان امور حقوقی شما را بررسی و بهترین راهکار ها را به شما ارائه می نمایند  .

معرفی دانشگاههای آلمان

خواندن ادامه مطلب

تحصیل واعزام دانشجو به آلمان

خواندن ادامه مطلب

تحصیل در آلمان

خواندن ادامه مطلب

تحصیل دانشگاه های آلمان به زبان انگلیسی

خواندن ادامه مطلب

ویزای تحصیلی آلمان

خواندن ادامه مطلب