دلایل ریجکتی ویزا

 

دلایل ریجکتی ویزا

دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) جهت کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، از جمله ویزای کانادا و همچنین ویزای استرالیا و همچنین ویزای انگلستان و ویزای آمریکا و ویزای آلمان و سایر کشورها و شرایط مهاجرت و قوانین گرفتن وکیل مهاجرت و شرایط اخذ اقامت از موضوعات اصلی مشروح در این مقاله میباشد :

دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) چیست ؟ آیا دلایل ریجکتی ویزا  (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) برای ویزاهای کشورهای مختلف یکسان است؟ اگر دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) را بدانیم آیا امکان اقدام برای برگشت ویزا هست؟ و اینکه اگر ویزاییریجکت (reject) شود، آیا میتوان دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) را دقیق یافته و برای رفع آن اعتراض نمود؟ بسیاری از متقاضیانی که به سفارت خانه ها مراجعه مینمایند تا اخذ روادید نمایند، گاهی نمیدانند که در صورتی که ویزایشان ریجکت (reject) شود، دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) را اگر بدانند و بتوانند آنها را رفع نمایند، میتوانند امیدوار باشند ویزای رد شده را برگردانند. آگاهی از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) میتواند گاهی کانون گرم خانواده های متقاضی را حفظ نماید! آیا میدانستید هر ساله بسیاری از افرادی که درخواست روادید تحصیلی، توریستی یا دیدار، سرمایه گزاری یا الحاق به خانواده میدهند، بدلایل مختلفی که  به شرح آنها در ذیل به تفصیل پرداخته ایم، دچار ویزای ریجکتی شده و با توجه به آنکه معمولا متحمل هزینه های گزاف مادی و معنوی شده اند، گاهی شدیدا مورد سرزنش همنوعان قرار گرفته و یا به دلیل شکست در اخذ ویزا دچار افسردگی و ضرر های جبران ناپذیر میشند؟ حال باید آگاه باشید در صورتی که از راهنمایی یک وکیل حقوق مهاجرت بهره مند شوید، حداقل  دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial)  را خواهید داشت و خودتان قادر به تحلیل پرونده ی خویش خواهید بود لذا تاکید مینماییم:

ریجکت (reject) شدن از درخواست ویزا به معنی آن نیست که همان ویزا را نمیتوانید برگردانید!

باید آگاه باشید که قانونا شما اجازه ی ارائه ی نامه ی اعتراض خواهید داشت.

شما میتوانید اعتراض بزنید و ویزای رد شده ی خود را برگردانید اگر : 

بدانید ویزای شما به صورت objective بررسی شده یا  subjective. نکته ی قابل توجه آنست که اکثرا نظر افسر های ویزا برای تایید یا ریجکت (reject) روادید، در کنسول کشورهای مختلف بر مبنای اصولی یکسان است. اما در کل یا به صورت objective نظر خواهند داد و یا به صورت subjective .  

این که ویزای شما به صورت objective بررسی شود یا  subjective ، تعیین کننده ی آنست که شما میتوانید ویزای ریجکت (reject) شده ی خود را برگزدانید یا خیر. پس بسیار مهم است که بدانید کشوری که برای اخذ روادید آن اقدام نموده اید، آیا افسر ویزا در آن سفارت، به صورت  objective بررسی مینماید یا به صورت subjective ؟

در این مقاله که موضوع اصلی آن دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) میباشد، به نکات بسیار مهمی در باب دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) در مورد روادید کشورهای عضو شنگن، کشور انگلستان و آمریکا اشاره شده است که مطالعه ی آن را اکیدا توصیه مینماییم.

دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) برای کشورهای عضو اتحادیه شنگن:

نکته:  افسر ویزا در محدوده ی کشور های شنگن به صورت Subjective  وضعیت ویزای شما را بررسی خواهد نمود.

چرا کنسولگری یا سفارت درخواست ویزای شنگن را ریجکت (reject) می کند؟ این پرسش به ذهن تمام افرادی که قصد دارند جهت اخذ ویزای شنگن ـ Schengen Visa-  درخواست دهند خطور می کند. در واقع هرگاه ویزای شنگن  ـ Schengen Visa-  یا هر ویزای دیگری رد می شود به احتمال زیاد نقصی ای در پرونده ی درخواست ویزا وجود دارد.

بسیاری از متقاضیان درخواست ویزا معمولاً در چنین مواقعی سردرگم شده و به علت اصلی رد شدن ویزای خود پی نمی برند. به همین دلیل در مقاله ی پیش رو دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) را شرح داده داده است.

چنانچه افسر کنسولگری نتواند تمام اطلاعات لازم را از متقاضی دریافت کند ممکن است درخواست ویزای او با موفقیت مواجه نشود. عدم ارائه ی اطلاعات کافی موجب می شود افسر کنسولگری نتواند در مورد واجد شرایط بودن متقاضی جهت اخذ ویزا تصمیم گیری کند. از سوی دیگر گاهی ممکن است افسر کنسولگری اطلاعاتی را از متقاضی دریافت کند که قابلقبول نیستند یا طبق چهارچوب تعیین شده ارائه نشده اند. گاهی احتمال دارد متقاضی مرتکب اعمال غیرقانونی یا نادرست شده باشد. در تمام موارد مذکور افسر کنسولگری صدور ویزای برای متقاضی را رد می کند. در ادامه رایج ترین دلایل رد شدن درخواست های ویزای شنگن ذکر می شود تا متقاضیان از انجام چنین اشتباهاتی خودداری نمایند:

ارتکاب اعمال کیفری در حال حاضر یا دارا بودن سوابق کیفری

شرایط فعلی و سوابق و فعالیت متقاضی بر تصمیم نهایی افسر کنسولگری در مورد صدور ویزای شنگن تأثیر بسزایی دارد. در چنین پرونده هایی ممکن است به این علت که متقاضی به عنوان تهدید یا خطری برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا منافع عمومی منطقه شنگن (تروریسم، مصرف مواد مخدر، کودک آزاری، اعتیاد و سایر جرایم سنگین) شمرده می شود،درخواست ویزای او رد شود.

ارائه ی مدارک ناقص و اشتباه

ارائه ی مدارک ناقاص و اشتباه از سوی متقاضیان به کنسولگری یا سفارت، سعی در پنهان نمودن هویت واقعی خود، استفاده از مدارک شناسایی جعلی فقط و فقط موجب رد شدن قطعی درخواست ویزا و پیامدهای ناخوشایند دیگری خواهد شد.

ارائه ی توضیحات ناکافی برای هدف و شرایط اقامت مورد نظر

دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) میتواند عدم ارائه ی توضیحات توجیهی کافی برای هدف و شرایط سفر و اقامت مورد نظر باشد.

این مورد معمولاً شامل پرونده های زیر می شود:

 • عدم ارائه ی مدارک اشتغال و حرفه ای مطابق با وضعیت مالی (ریز حساب و سپرده ی مالی، یا فیش حقوقی متقاضی و یا نامه ی گواهی سابقه ی کار) معرفی شده از سوی متقاضی
 • عدم ارائه ی مدارک مربوط به هدف سفر و اقامت مورد نظر فرد در منطقه ی شنگن
 • عدم درخواست ویزای مرتبط با برنامه ی سفر و تعطیلات یا وضعیت درآمد متقاضی
 • عدم ارائه ی اظهارت بدون تغییر در مورد هدف سفر و اقامت مورد نظر

گذرنامه ی (پاسپورت) آسیب دیده

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial)  ممکن است ارائه ی گذرنامه ای باشد که به درستی از آن مراقبت نشده است، به عنوان مثال گذرنامه ای که برگه های گم شده یا پاره شده است، جلد گذرنامه آسیب دیده است و غیره.

گذرنامه ی (پاسپورت) نامعتبر

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) که ممکن است موجب شود فرد در اخذ ویزا با شکست مواجه شود ارائه ی گذرنامه ای است که سفارت یا کنسولگری آن را نامعتبر می داند.

چنین پرونده هایی شامل موارد زیر است:

 • ارائه ی گذرنامه ای که اعتبار آن کمتر از ۳ ماه از تاریخ بازگشت فرد متقاضی از منطقه ی شنگن است.
 • ارائه ی گذرنامه ای که دو برگه ی خالی برای ویزا ندارد.
 • ارائه ی گذرنامه ی جعلی به جای گذرنامه ی معتبر
 • ارائه ی گذرنامه ی معتبری که بیش از ۱۰ سال قدمت دارد.

عدم ارائه ی مدارک برنامه ی سفر

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) که موجب می شود متقاضی موفق به اخذ ویزای شنگن نگردد عدم ارائه ی مدارک مرتبط با برنامه ی سفر فرد در منطقه ی شنگن است.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • ارائه ی درخواست به سفارت نامرتبط منطقه ی شنگن (عدم توانایی در مشخص نمودن مقصد سفر در منطقه ی شنگن)
 • عدم توانایی در ارائه ی مدارک مربوط به محل اقامت رزرو شده برای هر مقصد و هر شب در منطقه ی شنگن
 • عدم ارائه ی بلیط هواپیما برای هر متقاضی (در صورت وجود چند مسافر)
 • عدم ارائه ی بلیط سفر برای هر مقصد تور تعیین شده در منطقه ی شنگن.

ارائه ی توصیه نامه نامعتبر

چنانچه متقاضی توصیه نامه ای را ارائه دهد که توسط نویسنده ای مشخص تائید نشده است، امکان دارد درخواست او از سوی سفارت رد شود.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • ارائه ی توصیه نامه ای که سربرگی معتبر حاوی اطلاعات تماس و نشانی شرکت یا نویسنده ی آن ندارد
 • ارائه ی توصیه نامه ای که تاریخ آن به بیش از سه ماه قبل از تاریخ درخواست ویزا مربوط می شود
 • ارائه ی توصیه نامه ای که مهر و امضای نویسنده ی نامه در آن وارد نشده است.

ارائه ی مدارک ناقص در ارتباط با راه های امرار معاش یا تمکن مالی متقاضی

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) که موجب رد شدن ویزای شنگن از سوی کنسولگری یا سفارت می شود عدم ارائه ی مدارک کافی در ارتباط با راه های امرار معاش یا تمکن مالی متقاضی جهت طول مدت اقامت وی در منطقه ی شنگن یا جهت بازگشت به کشور مبدأ او است.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • عدم ارائه ی گواهی تمکن مالی که تاریخ آن کمتر از یک ماه پیش از تاریخ ارائه ی درخواست باشد
 • عدم ارائه ی پرینت حساب بانکی
 • عدم وجود مبلغ یا بودجه ی کافی در پرینت حساب بانکی ارائه شده
 • ارائه ی چک مسافرتی که حاوی نام متقاضی نیست.

ارائه ی شناسنامه یا مدارک غیرقابل قبول در ارتباط با تأهل فرد متقاضی

چنانچه متقاضی شناسنامه یا مدارک قابل قبولی (تائید شده توسط سفارت یا کنسولگری) در ارتباط با تأهل خود ارائه ندهد ممکن است درخواست ویزای شنگن او رد شود.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • عدم ارائه ی مدارک تائید شده توسط مراجع رسمی نظیر وزارت کشور
 • عدم ارائه ی مدارک ترجمه شده به زبان انگلیسی توسط مترجمین رسمی مورد تائید سفارت
 • عدم ارائه ی شناسنامه یا مدارک شناسایی
 • عدم ارائه ی مدرک شناسایی که حاوی نام هر دو والدین فرزند است
 • مدرک شناسایی که با اسامی افراد ذکر شده در گذرنامه های ارائه شده مطابقت ندارد
 • عدم ارائه ی مدارک حق سرپرستی قانونی فرزند (در صورتی که فرزند خانواده ی تک والدین باشد)
 • عدم ارائه ی مدارک فرزندخواندگی قانونی برای فرزند به سرپرستی گرفته شده (برای درخواست همسری که مقیم اتحادیه اروپا است)

بیمه سفر نامعتبر

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) که با احتمال بسیار بالا موجب رد درخواست ویزای شنگن می شود، ارائه ی بیمه سفر نامناسب برای طول مدت اقامت در منطقه ی شنگن است.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • عدم ارائه ی بیمه سفر مطابق با مبلغ پیشبینی شده
 • ارائه ی بیمه ی سفری که سفر برگشت متقاضی را به کشور مبدأ پوشش نمی دهد
 • عدم ارائه ی بیمه سفر معتبر در سراسر منطقه ی شنگن
 • عدم ارائه ی بیمه سفر جهت پوشش دادن تمام روزهای سفر در منطقه ی شنگن

عدم ارائه ی مدارک محل اقامت متقاضی در طول سفر

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) که ممکن است درخواست ویزای شنگن متقاضی را با شکست مواجه کند عدم ارائه ی مدارکی دال بر رزرو کردن محل اقامت برای طول مدت سفر است.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • عدم ارائه ی مدرک رزرو هتل
 • عدم ارائه ی دعوتنامه ی میزبان (مدرک اسپانسر)
 • عدم ارائه ی مدارک تور از پیش پرداخت شده.

سوابق نامطلوب متقاضی جهت اخذ ویزای شنگن

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) که ممکن است موجب رد شدن درخواست ویزای شنگن گردد دارا بودن سوابق نامطلوب و بی ثمر در درخواست ویزای شنگن است.

چنین پرونده هایی معمولاً شامل موارد زیر هستند:

 • فرد متقاضی در گذشته دارای ویزای شنگن بوده و محدودیت ها و شروط ویزای شنگن را رعایت نکرده است (به عنوان مثال اقامت بیش از زمان تعیین شده در منطقه ی شنگن، عدم رعایت برنامه ی سفر ارائه شده و اقامت بیش از زمان مقرر در کشور مقصد در منطقه ی شنگن و غیره).
 • دارا بودن گذرنامه ای که ویزای شنگن فعال دارد.

 

توجه فرمایید اگر شما بتوانید دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial)  را خوب بشناسید امکان این وجو دارد که به راحتی ویزای رد شده ی خود را برگردانید. هیچ فردی جز یک وکیل حقوق مهاجرت مجرب و ماهر نمیتواند شما را در راستای رفع دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial)  یاری ومشاوره نماید.

موسسه ی MIE با همکاری موسسه ی حقوقی ملکپور آماده ی ارائه ی خدمات مشاوره ی حقوقی صحیح و کارامد خدمت شما متقاضیان عزیز میباشد.

در این بخش از مقاله در باب دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) از کشور انگلستان توضیحاتی را ارائه نموده ایم:

نکته:  افسر ویزا در محدوده ی بریتانیا به صورت Objective  وضعیت ویزای شما را بررسی خواهد نمود.

رد شدن درخواست ویزا ممکن است تجربه ای ناخوشایند، سردرگم کننده و مبهم برای افراد باشد و در عین حال غیرمنصفانه نیز به نظر برسد. در واقع رد شدن ویزای انگلستان رویدادی معمولی است و امکان دارد افسر سفارت به راحتی درخواست ویزا را رد کند.

به یاد داشته باشید که هزینه های ویزای تمام درخواست ها بازگردانده نمی شود، خواه ویزای موفق باشد یا درخواست، رد شود؛ بنابراین هرچه درخواست ویزا و تجدیدنظر بیشتر باشد سفارت پول بیشتری دریافت می کند.

اغلب از ما پرسش می شود که چگونه موفقیت اخذ ویزا را ضمانت می کنید و تنها پاسخ ساده این است که هرگز ضمانت ۱۰۰ درصدی نمی توانید داشته باشید زیرا افسر سفارت، تصمیم نهایی را می گیرد. با این حال تنها کاری که شما می توانید انجام دهید اطمینان یافتن از صحت و تکمیل بودن درخواست خود است. از این رو در ادامه ده دلیل رایجی که موجب رد شدنویزای انگلستان از سوی سفارت می شود برای راهنمایی شما شرح داده می شود؛ به این ترتیب با آگاهی کامل شخصاً می توانید از اشتباهات رایج در درخواست ویزای انگلستان خودداری نمایید.

خدمت شما متقاضیان عزیز توصیه میگردد حتما از ابتدای درخواست روادید، برای بهره بردن از مشاوره ای صحیح، یک وکیل جهت همراهی خود تا لحظه ی اخذ روادید، اتخاذ نمایید. زیرا ااگر ویزای خود را از ابتدا به نحوی صحیح درخواست دهید،نیازی به صرف زمان، پول و انرژی بابت رفع نقص یا ردی ویزای خود نخواهید داشت. 

۱۰ دلیل اصلی رد شدن ویزای انگلستان

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) ارائه ی مدارک نامناسب و ناکافی میباشد:

تهیه و ارائه ی تمام مدارک مورد نیاز درخواست، از اهمیت بسزایی جهت اخذ ویزای انگلستان برخوردار است.

ویزاهای مختلف مستلزم ارائه ی مدارک مختلفی هستند؛ بنابراین ابتدا باید اطمینان یابید که درخواست مورد نظر مناسب شما است و کم و کاستی وجود ندارد. تقلید کردن از، یا گوش دادن به شخصی که ویزای A، B و C گرفته است به هیچ عنوان صحیح نیست، زیرا ممکن است مثلاً ویزای D، E و F نیز مناسب وضعیت شما باشد.

ارائه ی مدارک در قالب و چهارچوب نامناسب

فقط بسته بندی کردن مدارک و ارسال نمودن آن ها کافی نیست. لازم است مدارک را صحیح و به ترتیب زمانی قرار داده و دقیقاً همان طور که مورد نیاز است ارائه دهید. این مورد شامل رنگ جوهر خودکار نیز می شود و ممکن است استفاده از خودکار نامناسب نیز دلیل دیگری برای رد شدن ویزا باشد. به قدری مرتب و منظم مدارک خود را ارائه دهید که افسرسفارت به راحتی بتواند آن ها را بررسی کند. پیشنهاد میکنیم حتما از یک وکیل که مشرف به حقوق مهاجرت باشد بهره بگیرید. موسسه ی MIE آماده ی ارائه ی خدمات مشاوره ای و همچنین معرفی وکلای معتبر جهت یاری شما میباشد.

 از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial)کمبود اطلاعات در مدارک ارائه شده میباشد:

مراحل درخواست ویزا احتمالاً به ظاهر ساده به نظر برسد و راهنمایی ها و نکاتی که در وبسایت سفارت ارائه می شود آن را ساده تر جلوه می دهد. با این حال نکات مذکور فقط اطلاعاتی کلی در این زمینه به شما ارائه می دهد و تمام جزئیات را بیان نمی کند. حتی ممکن است کمبود یک تاریخ یا اصل یک مدرک رسمی منجر به رد شدن ویزای انگلستان گردد.

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) اخذ مشاوره از مشاوران غیر مجرب و مبتدی میباشد:

این مورد اشتباه رایجی است که افراد بسیاری در سراسر جهان مرتکب آن می شوند؛ لذا شما وقتی وکیل خوب اتخاذ نفرموده باشید، دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) را درست متوجه نشده و به همین خاطر تنها به علت اخذ مشاوره از افراد بی تجربه و ناآگاه از قوانین مهاجرت انگلستان، درخواست ویزای افراد بسیاری رد میشود. ممکن است آن ها از قوانین مهاجرت عمومی یا کشور خود اطلاع داشته باشند، ولی اخذ ویزای انگلستان بسیار مشکل تر از سایر کشورها است و نیاز به یک وکیل مجرب خواهید داشت؛ بنابراین لازم است که فقط از متخصصین و مشاوران مجرب کمک بگیرید.

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial)مشورت کردن با خانواده و دوستان میباشد:

بسیاری از ویزاها فقط به علت مشورت متقاضیان با نزدیکان خود که در امور حقوقی ناآگاه هستند رد می شوند. البته آن ها ممکن است متقاضی را خوب بشناسند، ولی افسر سفارت فقط می خواهد اطلاعات و مدارک قانونی فرد را بررسی کند. شاید بی رحمانه به نظر برسد، ولی آن ها شخصاً هیچ توجهی به متقاضیان ندارند و فقط صحت مدارک و اطلاعات متقاضی رامورد ارزیابی قرار می دهند؛ بنابراین فقط اعداد، آمار و پول اهمیت می یابد.

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) باور غلط در مورد درک و مدارای افسر سفارت میباشد:

در واقع افسر سفارت به هیچ وجه شخصاً به هیچ متقاضی ای توجه خاصی نمی کند و به هیچ عنوان شرایط او را درک نمی کند؛ مثلا برخی متقاضیان ممکن است گمان کنند که اگر شرایط ویزای همسر آن ها شامل دارا بودن حقوق ۱۸۶۰۰ پوند است و آن ها ۱۸۵۰۰ پوند درآمد دارند، افسر سفارت این موضوع را نادیده می گیرد. البته این باور غلط است. حتی جزئیترین اشتباه نیز در رد شدن ویزا اثرگذار است. امکان هیچ اشتباهی در امر درخواست ویزای انگلستان وجود ندارد.

عدم آگاهی از مسائل قبلی

در مسائل حقوق مهاجرت اغلب متقاضیان، مواردی وجود دارد که نمی خواهند آن ها را بیان کنند، به عنوان مثال سوابق منع قانونی یا محکومیت های جنایی بخصوص اگر طولانی مدت بوده است. ولی فراموش نکنید که افسر سفارت از هیچ نکته ای چشم پوشی نمی کند و تمام مسائل را مورد پرسش و بررسی قرار می دهد. بدتر از همه زمانی است که آن ها تصور کنندمتقاضی عمداً سعی داشته است آن ها را گمراه کند یا هویت واقعی خود را نشان ندهد و کمترین پیامد آن رد شدن ویزا است.

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) درخواست ویزای نامناسب یا اشتباه میباشد:

مثال ساده ی این مورد زمانی است که افراد در خارج از انگلستان در آرزوی مهاجرت به این کشور و اخذ اقامت هستند و به اشتباه گمان می کنند که ابتدا باید برای ویزای توریستی یا بازدیدکننده درخواست دهند و در صورت اطلاع افسر سفارت از چنین قصدی ممکن است درخواست ویزای بازدیدکننده ی متقاضی را نیز رد کند.

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) مشاوره ی ارزان و صرفه جویی در هزینه های خود میباشد:

اخذ مشاوره از مشاورین بی تجربه از لحاظ اقتصادی نیز اشتباه است و به دلیل عدم تجربه ی آن ها در امور حقوق مهاجرت انگلستان ممکن است درخواست ویزای شما با شکست مواجه شود، زیرا مشاوران شما اطلاعات حقوقی کافی نداشته اند و نحوه ی صحیح بکار بردن قوانین را نمی دانسته اند. بسیاری از افرادی که با یک ویزای رد شده به ما مراجعه می کنندصحبت خود را با این جمله آغاز می کنند: «مشاورم گفت…» متأسفانه تمام مشاوران در کار خود دقیق و منظم نیستند و در صورت دقیق بودن نیز اطلاعات کافی از حقوق و قوانین مهاجرت انگستان ندارند. لذا خدمت شما، مشاورین مجرب را در قسمت ارتباط با ما در همین سایت میتوانیم پیشنهاد دهیم.

از دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) اتکا نمودن به راهنمایی های اندک سفارت انگلستان میباشد:

شاید برای همه این طور به نظر برسد که بهترین منبع جهت دریافت اطلاعات کافی خود سفارت باشد، با این حال اپراتورهای سفارت نیز ممکن است آموزش ندیده باشند و نتوانند مشاوره ی حقوقی صحیحی به متقاضی دهند و بهترین کاری که ممکن است انجام دهند این است که شما را به وبسایت سفارت رجوع دهند یا همان اطلاعات کلی را در اختیارتان بگذارند. آن هاقادر نخواهند بود که جزئیات پرونده های افراد را بررسی نمایند، زیرا انجام این کار نیاز به تخصص ویژه و دقت کافی دارد تا درخواست ویزای متقاضی به درستی تکمیل گردد.

البته دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) برای رد شدن ویزای انگلستان به صورت کثیر وجود دارد و همواره باید بخاطر داشته باشید که هر پرونده به خودی خود دارای ویژگی های منحصر به فردی است. در نهایت یادآوری می شود که کشور انگلستان مشکل ترین قوانین مهاجرتی را در سراسر جهان دارا است و با وجوداحتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (Brexit) هیچ کس دقیقاً اطلاع ندارد که این مسئله چه تأثیری بر قوانین مهاجرت این کشور خواهد داشت.

 

اگر شما در باب دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) جهت کشور آمریکا سوال دارید مطالعه ی ادامه ی مطالب را خدمت شریفتان پیشنهاد میکنیم:

جهت سفارت کشور آمریکا، دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) ممکن است متنوع باشند اما اکثر دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) عدم رعایت موارد زیر می باشند:

 • متقاضی دارای شغل ثابت مناسب یا کسب و کار در کشور مبدأ با درآمد مکفی و محیط کاری مطلوب باشد.
 • وجود سایر بستگان در کشور مبدأ نظیر فرزند، نوه و همسری که متقاضی بخاطر آنها بخواهد به کشور خود بازگردد.
 • سفرهای گذشته ی متقاضی به ایالات متحده آمریکا و مدت زمان اقامت او در آن کشور. چنانچه متقاضی قبلا در آمریکا اقامت داشته و اقامت خود را تمدید کرده است باید مدارک مربوط به تائیدیه ی تمدید یا رد شدن تمدید اقامت خود را ارائه دهد.

به علاوه، افسر مدت زمان اقامت متقاضی در آمریکا در گذشته را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه متقاضی خیلی زود پس از بازگشت از آمریکا دوباره درخواست داده باشد ممکن است درخواست او رد شود. اغلب فردی که دارای ویزای بازدیدکننده است فقط به منظور گردشگری و توریسم به آمریکا سفر می کند و نمی تواند مدت زمان زیادی در اینکشور اقامت داشته باشد.

 • افسر سفارت زمان هایی را که بستگان متقاضی در آمریکا برای دیدار با خانواده ی خود به کشور مبدأ بازگشته اند نیز بررسی می کند.

عدم پذیرش و رد شدن در این بخش دائمی نیست. چنانچه پس از آخرین درخواست خود فکر می کنید که شرایطتان به طور قابل توجهی تغییر کرده است یا اطلاعات تازه ای دارید که دفعه ی پیش به افسر سفارت ارائه نداده اید می توانید دوباره درخواست دهید و سه روز کاری پس از آخرین رد شدن درخواستتان می توانید دوباره درخواست دهید. هیچ نیازی نیست که ۶ماه یا بیشتر منتظر بمانید. با این حال تغییر شرایط فرد در مدت ۳ روز غیرمحتمل است.

مدت زمان اندک برای ارائه ی توضیحات

در بررسی موضوع دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) دریافتیم که ،بسیاری از افراد گمان می کنند که مصاحبه ی ویزای آن ها بسیار کوتاه بوده و افسر اصلاً به مدارک آن توجهی نکرده و به طرز غیرمنصفانه ای ویزای آن رد شده است. بسیار خوب، باید یادآوری شود که افسران سفارت هزاران درخواست را بررسی می کنندو بسیار با تجربه هستند. آن ها با توجهی کلی به درخواست می توانند دریابند که چه سوال هایی را می خواهند بپرسند و همان سوال ها شامل جنبه های مختلفی از پرونده ی متقاضی است: وضعیت شما در کشور مبدا، قصد و هدف تعیین شده ی شما برای بازدید از آمریکا، پیشینه ی سفرهای شما به آمریکا، وضعیت مالی شما و عوامل متعدد دیگری. آنها فقط مواردی راکه برای تصمیم گیری نهایی ضروری می دانند مورد پرسش قرار خواهند داد. بسیاری از اطلاعات مورد نیازشان نیز در خود فرم درخواست وجود دارد.

عدم بررسی مدارک

گاهی حتی اگر تمام مدارک را نیز ارائه دهید ممکن است ویزا رد شود. افسر سفارت وضعیت کلی را بررسی می کند و اگر از نظر آنها جهت صدور ویزا کافی نباشد، درخواست ویزای متقاضی را رد می کند. به عبارت دیگر مشکل مدارک نیست بلکه وضعیت کلی متقاضی است. درخواست ویزای غیرمهاجر طی فرآیندی مستند انجام نمی شود. افسران سفارت هرگزفقط و فقط مدارک را در نظر نمی گیرند، زیرا مدارک نشان دهنده ی مقاصد و اهداف متقاضی نیستند. کامل بودن مدارک سودمند است ولی کافی نیست. افسر سفارت با توجه به جزئیات پرونده ممکن است جهت تصمیم گیری در مورد واجد شرایط بودن شما مدارکتان را ارزیابی کند یا اصلاً این کار را انجام ندهد.

به هر حال باید مدارک شما در پرونده کامل باشد تا افسر کنسولگری بتواند جهت اعلام تصمیم نهایی خود به آنها رجوع کند. شاید به این دلیل که سایر شرایط پرونده ی شما کاملاً واضح بوده و نیازی به بررسی مدارک نداشته است، افسر کنسولگری بدون ارزیابی دقیق مدارکتان تصمیم گیری نموده باشد. چنانچه ویزای شما رد شده باشد به احتمال زیاد ارتباط چندانی بامدارک ارائه شده در پرونده ندارد و کمبود یک مدرک جزئی تأثیر چندانی بر تصمیم نهایی افسر نداشته است، بلکه وضعیت کلی شما مطابق با شرایط لازم جهت صدور ویزا نبوده است.

دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) به طور کلی بسیار متنوع میباشد، در مقاله ی فوق پیرامون موضوع دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) به تفصیل بحث شد. اگر هنوز سوالاتی در باب دلایل ریجکتی ویزا (Visa Rejection , Visa Refusal , Visa Denial) در مورد کشور خاصیدارید، براحتی میتوانید با مشاورین مجرب مورد وثوق ما تماس حاصل نموده و پیش از هر اقدامی و پیش از تحمل هر هزینه ای، ابتدا مشاوره ی کامل و حقوقی دریافت نمایید تا خدای ناکرده منابع مالی و زمانی شما اتلاف نگردد. همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور در سراسر دنیا و یا با شعبه مرکزی در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل نموده و در خصوص قوانین مهاجرت و اخذ اقامت و همچنین اخذ تابعیت و یا دلایل ریجکتی ویزا به صورت تخصصی مشاوره رایگان اخذ نمایید .

Rating: 4
یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (6 نظرات, میانگین: 3٫17 از طریق 5)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

38 پاسخ
 1. محمد عابد گفته:

  .این تقریبا ٤٤ روز از بايومترى ميكذره كه براي ويزاي تحصيلي كانادا اقدام كردم با ايلتس بنج و نيم و مبلغي رو هم براى دانشكاه واريز كردم براي خوندن زبان انكليسي براي ٦ ماه همه مدارك با امكان مالي بسيار عالي تا ١٠٠٠٠٠$ نشون دادم…ايا دليل دير جواب يعني ريجكت شدن ويزا؟؟؟

  Rating: ۵
  پاسخ
  • MIE Malekpour07 گفته:

   با سلام، می تونه نشونه مثبتی باشه. اگر صرفا برای دوره زبان اقدام کردین یکی ریسک وجود داره . بهتر بود که با یه کورس دانشگاهی اقدام میشه. ولی طولانی شدن نشونه خوبی هست.

   پاسخ
 2. زهرا نيكخواه گفته:

  سلام من دو روز پيش براي اخذ ويزاي امريكا از طريق لاتاري رفتم سفارت انكارا ولي بدون بررسي خاصي در حد ٥ دقيقه صحبت ريجكت شدم ولي اونجا به افيسر اعتراضي نكردم چون گفت شما شامل ويوور نميشيد ولي بعد ايميل زدم و سفارت جوابي نداد ايا ميشه به اين نوع ويزا هم اعتراض داد و اميد به بازگشت داشت؟

  Rating: ۴
  پاسخ
 3. ياسمين گفته:

  سلام
  من به مدت ٥ سال در ژاپن زندگي كردم . به ايران برگشتم و وقتي اقدام كردم براي ويزاي مجدد ريجكت شد بدون دليل . الان از طريق ازدواج با شهروند اون كشور ميخوام برم ژاپن ايا احتمال ريجكتي در اين مورد هست ؟ ايا در اين صورت امكان شكايت هست؟

  Rating: ۴
  پاسخ
 4. رضا گفته:

  سلام . برای ریجکت شدن ویزا هلند میخواستم اعتراض بنویسم – که شامل خودم و همسرم و مادرم میشه .. آیا برای هریک باید یک صفحه جدا گانه اعتراض بنویسم یا یک صفحه کافیه ؟؟ چون هنگام مصاحبه فقط یک نفر سرگروه میشه برای این پرسیدم !

  Rating: ۴
  پاسخ
  • MIE Malekpour07 گفته:

   با سلام، باید کامل بررسی بشه که به چه دلیلی ریجکت شده ویزای شما ، در ابتدا باید در خواست نامه ردی رو بدین و برای هر شخص مرتبط با نواقص درخاست بنویسین

   پاسخ
 5. محسن گفته:

  سلام من و همسر و پسرم با وجود داشتن ویزای شنگن از سفارت فرانسه ریجکت شدیم همه مدارک کامل بود بند ۸ را بهونه کردند درصورتیکه واچر هتلها قطعی بوده
  چکار کنم اعتراض بزنن

  Rating: ۴
  پاسخ
 6. فرامرز گفته:

  بند ۹ سفارت دانمارک ریجکت شدم . بدلیل عدم ارایه مدارک محکم نسبت به برگشت به ایران بعداز اتمام مدت ویزا . آیا راه حل مناسبی هست. لطفاً راهنمای فرمایید

  Rating: ۴
  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام، باید مدارک مادی و معنوی که نشون میدین شما به ایران وابستگی دارین رو نشون بدین، سند ازدواج ، سند ملکی و سایر موارد این چنینی

   پاسخ
 7. sahar گفته:

  سلام من و همسر و دختر سه ساله ام در خواست ویزا از سفارت ایتالیا کرده بودیم که جوابمون ریجکت بند ۳ امد تو پاسپورت مهر نخورده شنیدم که تا ۶ ماه نمیتونم فقط از همین سفارت اقدام کنم ولی از سفارتهای دیگه میشه ایا صحت داره یا خیر و اینکه برای کانادا بخوام اقدام کنم چون شینگن ندارم امکان ردی در اونجاهم هست یا نه؟

  Rating: ۴
  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام، شما می توانید مسائل تخصصی را در ارتباط با دفتر مرکزی مطرح بفرمایید. تاثیر ویزای شینگن بر ویزاهای توریستی بسیار زیاد است اما ورود به کانادا صرفا منوط به داشتن ویزای شینگن نیست.

   پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام، معمولا ریجکتی ویزا برای پروسه دیگر ویزاها تاثیرگذار است. اما اگر همه مدارک شما آماده باشند و به صورت صحیح ارائه شود مشکلی وجود نخواهد داشت . پیشنهاد ما این است که با وکیل مهاجرت متخصص مشورت کنید

   پاسخ
 8. سپیده گفته:

  سلام من واسه ویزای توریستی انگلستان اقدام کردم با دعوت نامه اما ویزام رد شد چیکار باید بکنم؟ میشه کاری کرد؟!

  Rating: ۴
  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام، برای بررسی رد ویزای توریستی انگلستان در ابتدا باید نامه ریجکتی شما بررسی شود. عدم ارائه درست مدارک ، مناسب نشان ندادن توانایی مالی و قانع نکردن آفیسر جهت برگشت به ایران از دلایل کلی ردی هستند. لطفا با دفاتر تماس بگیرید و با موکلین ما صحبت کنید.

   پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام، در هنگام ردی ویزا معمولا نامه و دلایل ردی در قالب یک نامه به شما تحویل داده می شود. این نامه باید توسط وکیل مهاجرت بررسی شود. شما می توانید با وکلای ارشد ما در دفاتر ایران تماس حاصل کرده و به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

   پاسخ
 9. فریبا گفته:

  سلام من سال ۲۰۱۴ دوبار برای ویزای امریکا اقدام کردم . یک بار با ۲۱۲ a ریجکت شدم یک بار با ۲۱۴ b
  کل مدارک من کامل بود اما متاسفانه هیچکدوم رو نشون ندادم . منتطر بودم خودش بگه که افسر فقط دو تا سوال پرسید و برگه ریجکت رو داد دستم

  من کارمند یه شرکت نیمه دولتی وابسته به شرکت نفت بودم و متاسفانه اسم شرکت ما در اون مقطع زمانی جزو لیست تحریم بود

  در حال حاضر بازنشسته تامین اجتماعی هستم . و اخیرا ویزای مولتی کانادا گرفتم. به نظرتون اگر از کانادا برای ویزای امریکا اقدام کنم شانس دارم یا خیر ؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
  ضمنا ایا شرکت شما میتونه برای اخذ ویزای امریکا به من کمک کنه ؟؟

  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام و عرض احترام ، اگر در کانادا برای اخذ ویزای آمریکا اقدام کنید شرایط شما بهتر است. اما برای اظهار نظر دقیق باید نامه های ریجکتی ویزا به صورت کامل بررسی شود. وکلای ما می توانند شما را در اخذ ویزای آمریکا یاری کنند.

   پاسخ
 10. افسون گفته:

  با سلام و عرض ادب
  احتراما”، همسرم برای کورس زبان شش ماهه سوئد (بهمراه من و فرزند ۶ ساله مون) اقدام کرده بودند ولی متاسفانه ویزامون ریجکت شده، خواستم بدونم امکان رفع ریجکتی پس از مشخص شدن دلایل، از طرف موسسه شما امکانپذیر هست؟

  پاسخ
 11. Samin گفته:

  سلام من برا کالج زبان و بعد آن کالج فشن کانادا اقدام کرم ریجکت شدم با مادرم دوتاییی ولی پدرم اینجا میومد ریجیکت شدیم

  پاسخ
 12. رامین میرزالو گفته:

  سلام بنده دیروز از سفارت ایتالیا ریجکت شدم همه مدارکم کامل بود برا من هم بند ۹ زدن که دیگه به ایران بر نمیگردم میخوام اعتراض کنم
  به کمکتون نیاز دارم

  پاسخ
 13. الناز اصغری گفته:

  با سلام من و همسرم و پسر ۳ ساله ام با دعوتنامه درخواست ویزای توریستی آلمان دادیم متاسفانه به ما ویزا دادن به پسر ۳ ساله ام نه و اینکه میگن ما باید بریم چون که ویزا دادن آخه بچه ۳ ساله رو چجوری بزاریم بریم در ضمن قبلا هم هر ۳ تا سابقه شینگن داشتیم آیا اعتراض بدیم سریع جواب میدن

  پاسخ
  • m.s گفته:

   با سلام، باید دلیل ریجکتی مشخص شود تا بعد از ان بتوان اقدام کرد. لطفا با دفاتر تماس بگیرید و علت ردی را بیان کنید تا پاسخ سوال خود را دریافت کنید.

   پاسخ
 14. سید ناصرالدین طاهری گفته:

  سلام من چند روزی است که ویزای ژاپن بنده ریجکت‌ شده

  قبلا به ژاپن رفتم و برگشتم نمیدونم این بار چرا ویزا‌ رد شد

  آیا قابل برگشت میباشد..

  متشکرم از شما

  پاسخ
 15. Soraj گفته:

  سلام. با داشتن تمکن مالی و سند منزل و بیمه و شاغل دولتی بودن و شاغل بودن همسر و سابقه کار ٢٢ سال برای ویزای توریستی ایتالیا ریجکت شدیم. میشه اعتراض کرد؟

  پاسخ
 16. امیر علی نجفی گفته:

  سلام من درتاریخ ۳۰ فروردین مدارک را تحویل شرکت vfsدر تهران دادم قرار بود ویزای تجاری برای ما بگیرن متاسفانه به ما نگفتم و توریستی عمل کردن مدارک همه تکمیل بود بند ۹ را برای ما علامت زدن من مدیرعامل و رییس هیت مدیره شرکت هستم خودم در شرکت سهامدار عمده هستم تمکن مالی داشتم متاهل هستم و ۳ فرزند ۳۸ ساله ۱۵ سال سابقه بیمه دارم که اکثرا مدیر بودم سند منزل بردم ولی باز ریجکت شدم به نظر شما ایا اعتراض به ریجکتی جواب قطعی مثبت دارد.

  پاسخ