بازدید کنندگان محترمی که وبسایت ما را مطالعه می فرمایند، مطلع باشند که دفاتر همکار ما به غیر از موسسۀ MIE که دفتر مرکزی ما می باشد و شماره تماس آن در همین وبسایت موجود است، همگی مستقل هستند و ما قدرت اجرایی یا نظارتی ویژه و حقوقی بر آنها نداریم، تنها امکان ما این است، در صورتی که شما از آنها ناراضی باشید، آنها را از وب سایت و سیستم کاری خود حذف نموده و همکاری خود را با این موسسات خاتمه دهیم. هر چند موسسات همکار ما تا کنون دارای رضایت نسبی بالایی بوده اند و مورد اعتماد بسیاری از اشخاص قرارگرفته اند.
چنانچه مایلید شماره تلفن دفاتر همکار ما بر روی وب سایت موجود است و شما می توانید از طریق صفحه دفاتر همکار به اطلاعات این دفاتر دسترسی داشته باشید. دقت بفرمایید مشاورۀ تلفنی با این دفاتر کاملا رایگان است و مشاوره ی حضوری صرفا با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد. همچنین امکان مشاوره با skype از طریق تعیین وقت قبلی نیز وجود دارد. موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) به هیچ عنوان، به عنوان ضامن این دفاتر محسوب نمی شود، بلکه تنها قرارداد همکاری و مشاوره با این دفاتر را دارد. مراجعین عزیز می توانند با تحقیق، هر کدام از این دفاتر را که تمایل دارند انتخاب نمایند و با آن قرارداد ببندند. در این صورت دفتر همکار مکلف است پروندۀ شما را جهت مشاوره با ما در میان بگذارد و چنانچه از این امر تخلف نماید، قرارداد او با موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) خاتمه خواهد یافت و موسسه مشاوره ای MIE (همکار موسسه حقوقی ملک پور) دفتر متخلف را از سیستم کاری خود حذف می نماید دقت بفرمایید و بازهم تاکید می کنیم شما برای عقد قرارداد با دفتر MIE یا دفاتر همکار مختار هستید، محبت بفرمایید اعتبار ما را مبنا قرار ندهید و خودتان تحقیق بفرمایید 

شماره خط ویژه:   ۴۹۱۹۶۰۰۰ـ (۰۲۱) (هزینه حتی با اتریش فقط تا تهران محاسبه می شود)