وكيل امور داخلي – وكيل امور املاك – وكيل مدني – وكيل دادگستري – وكالت – امور حقوق خصوصي – وكالت و وكيل امور خصوصي – وكالت دادگستري – بهتر وكيل دادگستري – تخصصي دفتر وكالت كشور –
در اين مقاله به يكي از موضوعات مهم حقوقي و در حيطه وكالت مي پردازيم. موضوع مقاله مه در باب وكيل امور تجاري و حقوقي است.همچنان كه ميدانيد و پيش از اين در همين وب سايت به آن مي پردازيم.
و يكي از اصلي ترين موضوعات و تقسيم بندي هاي حقوق ، تقسيم بندي حقوق عمومي و خصوصي كه زير شاخه اصلي حقوق خصوصي ، در واقع حقوق مدني ، بحث هاي تجارت ، خانواده ، قراردادي و امثالهم مي باشد.
پيش از هر چيزي بايد گفت كه وكيل يا قاضي واحد هاي متفاوتي از حقوق را مي خواند و پشت سر مي گذارند.
اما معمول قضات و وكلا گرايش خاص بر پايه امور مدني يا به اصطلاح مسائل حقوقي دارند و عده اي ديگر از وكلا و حقوق دانان گرايش بيشتر به امور كيفري و جزائي دارند. وكيل دادگستري بايد كه به هر دو گرايش آشنايي داشته باشند اما اكثر وكلاي دادگستري به موضوع حقوقي يا كيفري بر عنوان گرايش اصلي مجزا براي كار خود مي نگرند.
وكيل مدني باز براي خود گرايش خاصي دارد و معمولا در كشور هاي پيشرفته تر و كلا نيز گرايشات حقوقي خاصي را به دنبال مي نمايند.
براي مثال يك وكيل به سمت امور قراردادي بيشتر از امور دارائي و املاك گرايش دارد. وكيل ديگر بيشتر وكيل امور تجارت است تا امور خانواده وكيل يا وكلائي هستند كه فقط براي چك و اسناد تجاري كار مي كنند و در اين زمينه ها بيشتر انرژي خود را صرف مي كنند. البته هستند وكلايي كه در همه زمينه ها كاري كنند و برايشان ماهيت حقوق هرچه كه باشد سهم نيست و مايلند كه در تمام زمينه ها وكالت كنند. امروزه خيلي از دفاتر وكالت به اين شكل است كه يك وكيل خود به طور تنها فعاليت مي نمايد و براي موضوع وكالت خود محدوديت قائل نيست . ما اما به نحوه ديگر به موضوع مي نگريم ، و پيشنهاد ما اين است كه وكيل بايد در موضوع حقوق گرايش تخصصي داشته باشد.ما فكر مي كنيم و گمان داريم كه اگر وكيل با تسلط كلي بر موضوعات مختلف وارد دنياي تخصصي باشد در زمينه تخصصي خود مي تواند درخشان تر جلوه كند. موسسه ملك پور با همكاري موسسه MIE اساسأ شيوه نگرش متفاوتي دارد و براي موضوعات مختلف از وكلاي متفاوت و تجارت مجزا بهره مي گيرد.
ما معتقديم براي قرارداد ها بايد وكيل متخصص قراردادي را استفاده نمود براي امور تجارت و به خصوص اسناد تجاري ، نظير چك ، سفته ، و برات بايد وكيلي باشد كه به اوصاف تجديدي ، حقوق و كيفري اسناد تجاري كاملا واقف باشد.
سيستم عملكرد موسسه ملك پور و شخص آقاي دكتر ملك پور اين است كه موضوع حقوق شما را تحليل نموده و در ابتدا بررسي مي كنيم كه اين موضوع به كدام يك از دسته هاي حقوق مرتبط و چه شخصي در آن دسته موضوعات تجربه خاص دارد.
اگر وكيل در موضوعي كه مرتبط با پرونده و موضوع حقوق شماست تا كنون كار نكرده ، اساسأ اين وكيل را به شما پيشنهاد نمي كنيم .
ما با شما صادق عمل مي كنيم و گاهي به شما عرض مي كنيم كه در اين موضوع شما اصولا وكيل متخصص نداريم و بهتر است شما در فلان جا به فلان وكيل دادگستري يا فلان حقوق دان مراجعه فرمايئد .
آنچه كه ما متعقديم اين است كه براي مثال در موضوع قرارداد هاي تجاري بين المللي اساسأ خيلي از وكلا امكان كار و سابقه تخصصي نداند.
ما اما در خصوص امور تجاري و حقوق با قدرت و اعتماد به نفس مي گوئيم از تجربه كافي برخورداريم و تجربه بهترين وكيل متخصص ترين وكيل يا وكلاي ايران در رابطه اين موضوعات را در اختيار شما قرار مي دهيم .
شايان ذكر است كه متأسفانه خيلي از موسسات حقوق امروزي اصلأ تحت مديريت غير از حقوقي ها مديريت مي گردند.
هستند موسساتي حقوق كه در باب وكالت و مسائل پيچيده حقوقي نظير امور ملكي ، ثبتي و خيلي از موضوعات ديگر مدعي ارائه خدمات حقوقي هستند.
حال تشريف ببريد سابقه مديريت موسسه را ببينيد ، و متوجه عمق فاجعه مي شويد.
شخصيتي كه ترم هفتم حقوق آنهم در پايين تر سطح ممكن مي باشد و هيچ تسلطي بر حقوق ندارد ، چگونه مي تواند راهنماي شما باشد؟!
اينگونه موسسات حقوقي در واقع بيشتر به عمل دلالي مي پردازند و خود هيچ گاه قادر به مشاوره واقعي نيستند.
اما موسسه حقوق ملك پور در كنار موسسه MIE داراي درخشان ترين و بهترين سابقه درآمد وكالت است.
خيلي ها امروزه با توجه به سابقه درخشان دفاع و مشاوره ما در امر حقوقي و قضايي ، موسسه حقوق ملك پور را بهترين و برترين موسسه حقوقي كشور مي پندارند.
ما در امور حقوق داخلي با بهترين وكلا همكاري مي كنيم و مديريت موسسه حقوقي ملك پور شخص آقاي دكتر ملك پور نيز نيازي به معرفي ندارد.
وقتي مي گوئيم كه در زمينه حقوق بين خصوصي كار مي كنيم يا شخصي از وكالت در امور قرارداد ها مي كنيم ، مي دانيم كه دقيقا از چه چيز سخن مي گوئيم.
ما اين امكان را داريم كه قراردادي را براي شما با چند زبان و در تطابق با انگاره هاي حقوقي و تطبيق قانوني با كشورهاي متعدد پيش ببريم و خدمت شما تقديم نمائيم. جالب است بدانيد شما مي توانيد در خصوص موضوعات مختلف حقوقي با ما تماس بگيريد و مشاوره اي رايگان داشته باشيد.

مشاوره هاي تلفني ما اساسأ نياز يا عدم نياز به وكيل را خاطر نشان خواهيم كرد.
قبل از آنكه هزينه بفرمائيد در ابتدا با ما تماس بگيريد و ببينيد آيا موضوع وكيل متخصص داريم؟آيا مي توانيم در آن موضوع به شما كمك و مدد نمائيم . پس از مشاوره حقوق رايگان تلفني ، در صورتي كه خودتان فضاي مشاوره را مناسب ملاحضه فرموديد با ما قراري حضوري خواهيد داشت و از آنجا به بعد قدمهاي بعدي آغاز مي شود.
دقت بفرمائيد امكان تماس تلفني شما به طور مستقيم با موسسه حقوقي ملك پور و MIE فراهم آمده است.