تحصیل پزشکی در هلند

تحصیل پزشکی در هلندتحصیل پزشکی در هلند

تحصیل پزشکی در هلند و شرایط آن از لحاظ رویکرد رشته و مدت زمان اخذ مدرک تحصیلی با سایر کشورها نظیر انگلستان متفاوت است. از این رو کارشناسان موسسه حقوقی ملکپور با همکاری موسسه MIE اتریش مقاله ای را در مورد تحصیل پزشکی در هلند جهت اطلاع متقاضیان عزیز به نگارش درآورده اند. سعی شده است که دانشگاه های ارائه دهنده تحصیل پزشکی در هلند به صورت کامل برای شما معرفی شود و شرایط هر کدام به صورت جدا بیان شود.

از سوی دیگر چنانچه متقاضیان عزیز قصد داشته باشند به اطلاعات بیشتری در زمینه تحصیل پزشکی در هلند و اخذ پذیرش تحصیلی دست یابند می توانند با کارشناسان مجرب موسسه تماس حاصل نمایند.

مسیر دستیابی به مدرک دکترای پزشک عمومی در هلند شامل سه مرحله است:

 • کارشناسی علوم BSc)، ۳ سال تحصیلی)
 • کارشناسی ارشد علوم MSc)، ۳ سال تحصیلی)
 • دوره آموزشی تخصصی، یک سال

سه سال نخست تحصیل پزشکی در هلند را می توان به زبان انگلیسی در دانشگاه های هلند تحصیل کرد، ولی فقط دو دانشگاه در هلند چنین امکانی را فراهم می کنند. دانشگاه گرونینگن دو دوره پزشکی در مقطع کارشناسی علوم برگزار می کند؛ یک دوره بهداشت جهانی و دیگری پزشکی مولکولی. دانشگاه ماستریخت نیز همان دوره را به زبان انگلیسی برگزار می کند. تمام این دوره ها نخستین گام برای تحصیل پزشکی در هلند محسوب می شوند.

هرچند این دوره ها به زبان انگلیسی برگزار می شوند، یادگیری زبان هلندی برای متقاضی تحصیل در هلند اجباری است و دانشجویان می توانند در کنار تحصیل خود به یادگیری زبان هلندی مشغول شوند. زبان هلندی بخش جدایی ناپذیر تحصیل پزشکی در هلند است و باید برای فارغ التحصیلی آزمون های زبان را با موفقیت سپری کنید.

یادگیری زبان هلندی فقط به این دلیل که قرار است با بیماران ارتباط برقرار کنید مهم نیست، بلکه اهمیت اصلی آن زمانی دیده می شود که متقاضی قصد دارد در مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی تحصیل کند.

تعدادی از دوره های فناوری و پژوهش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های هلند به زبان انگلیسی برگزار می شوند، ولی این دوره ها برای پزشک شدن در هلند کافی نیستند. یک نمونه از این دوره ها، کارشناسی ارشد علوم زیست پزشکی در دانشگاه رابوود است.

در سال آخر آموزش تخصصی، پزشکان بای در بیمارستان های هلند فعالیت کنند و در این برهه است که ضرورت حیاتی یادگیری زبان هلندی بیش از پیش آشکار می شود.

فهرست دانشگاه های دارای تحصیل پزشکی در هلند

به طور خلاصه، تحصیل پزشکی در هلند امری غیرممکن نیست؛ اما فقط بخشی از تحصیل پزشکی در هلند را می توان به زبان انگلیسی گذراند و شرط اساسی پزشک شدن در این کشور یادگیری زبان هلندی است. شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه های هلند جهت تحصیل پزشکی در مقایسه با سایر کشورها اندکی مشکل است.

در ادامه به فهرستی از برخی دوره های پزشکی در هلند و دانشگاه هایی که امکان تحصیل پزشکی در هلند را فراهم می کنند ارائه می دهند می پردازیم:

 • دانشگاه آمستردام، دانشکده پزشکی
 • مرکز علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه آمستردام، دانشکده پزشکی
 • دانشگاه گرونینگن، دانشکده پزشکی
 • دانشگاه لیدن، دانشکده پزشکی
 • دانشگاه ماستریخت، دانشکده علوم زندگی، پزشکی و بهداشت و سلامت
 • دانشگاه رابوود نایمیگن، دانشکده پزشکی
 • دانشگاه اراسموس رتردام، دانشکده پزشکی
 • دانشگاه اوترخت، دانشکده پزشکی
 • مدرسه پزشکی دانشگاه سبا

بررسی دانشگاه گرونینگن برای تحصیل پزشکی در هلند

در این دانشگاه، چند دوره در رشته پزشکی برگزار می شود:

 • دوره ۳ ساله، کارشناسی بهداشت جهانی، شهریه سالانه ۳۶۸۴۸ دلار
 • دوره ۳ ساله، کارشناسی پزشکی مولکولی، شهریه سالانه ۳۶۸۴۸ دلار
 • دوره ۲۴ ماهه، کارشناسی ارشد زبانشناسی؛ فناوری های ارتباطات و زبان، شهریه سالانه ۹۷۸۸ دلار
 • دوره ۲۴ ماهه، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بالینی و روان شناختی، شهریه سالانه ۱۶۳۵۱ دلار
 • دوره ۲۴ ماهه، کارشناسی ارشد نوآوری داروسازی و پزشکی، شهریه سالانه ۱۷۲۷۳ دلار

بررسی دانشگاه اوترخت جهت تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد زیست شناسی بیماری، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد سرطان، سلول های بنیادی و زیست شناسی رشد، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار
 • دوره ۱ سال و نیم، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، شهریه سالانه ۳۱۰۹۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد عفونت و ایمنی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد علوم زیست سلولی و مولکولی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد فناوری و پزشکی احیاکننده، شهریه سالانه ۲۰۹۵۸ دلار

بررسی دانشگاه آمستردام جهت تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره ۲۴ ماهه، کارشناسی ارشد علوم زیست شناسی پزشکی، شهریه سالانه ۱۶۸۴۶ دلار
 • دوره ۱۲ ماهه، کارشناسی ارشد جامعه شناسی و مردم شناسی پزشکی، شهریه سالانه ۱۶۹۷۳ دلار

بررسی دانشگاه ماستریخت برای تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره ۳ ساله، کارشناسی پزشکی، شهریه سالانه ۳۴۵۴۵ دلار
 • دوره ۳ ساله، کارشناسی علوم بهداشت، شهریه سالانه ۱۱۵۱۵ دلار
 • دوره ۱ ساله، کارشناسی ارشد اپیدمولوژی، شهریه سالانه ۲۰۱۵۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد علوم بهداشت، شهریه سالانه ۲۰۱۵۱ دلار

بررسی دانشگاه تحقیقاتی آمستردام حهت تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد پژوهش قلب و عروق، شهریه سالانه ۱۶۶۹۷ دلار
 • دوره ۱ ساله، کارشناسی ارشد علوم بهداشت، شهریه سالانه ۱۶۶۹۷ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد علوم طبیعی پزشکی، شهریه سالانه ۱۶۶۹۷ دلار
 • دوره ۱ ساله، کارشناسی ارشد فیزیوتراپی اسکلتی عضلانی، شهریه سالانه ۱۶۸۱۲ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد تومورشناسی، شهریه سالانه ۱۶۶۹۷ دلار

بررسی دانشگاه رابوود برای تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد زیست شناسی پزشکی، تخصص زیست شناسی انسانی، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد زیست شناسی پزشکی، تخصص اپیژنومیک پزشکی، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد زیست شناسی پزشکی، تخصص علوم اعصاب، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد زیست شناسی پزشکی، تخصص علوم اجتماعی، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد زیست شناسی پزشکی، تخصص علوم، مدیریت و نوآوری، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد علوم زیست مولکولی، تخصص اپیژنومیک پزشکی، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد مکانیزم های مولکولی بیماری، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد، تخصص اپیژنومیک پزشکی، شهریه سالانه ۱۲۵۰۱ دلار

دانشگاه توئنته برای تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره یک ساله، علوم بهداشت، شهریه سالانه ۱۳۲۴۲ دلار

بررسی دانشگاه اراسموس رتردام برای تحصیل پزشکی در هلند

 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد پژوهش کلینیکی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۷ دلار
 • دوره ۱۳ ماهه، کارشناسی ارشد علوم بهداشت، شهریه سالانه ۱۵۵۴۵ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد عفونت و ایمنی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۷ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد پزشکی مولکولی، شهریه سالانه ۲۰۹۵۷ دلار
 • دوره ۲ ساله، کارشناسی ارشد علوم بهداشت، شهریه سالانه ۲۰۹۵۷ دلار

در هلند، تعداد متقاضیان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم پزشکی بیش از ظرفیت دانشگاه های هلند است؛ بنابراین شانس هر فرد متقاضی جهت اخذ پذیرش بسیار پایین است، با این حال با ارائه مدارک کافی، نمرات عالی و مدرک زبان هلندی اخذ پذیرش جهت تحصیل پزشکی در هلند غیرممکن نخواهد بود.

متقاضیان باید به خاطر داشته باشند که تسلط بر زبان هلندی امتیاز بسیار مهمی برای اخذ پذیرش بشمار می رود. متقاضیان خارجی باید در آزمون ورودی زبان هلندی سطح NT2 جهت ورود به دانشگاه شرکت کنند؛ به این ترتیب یکی از شروط لازم جهت اخذ پذیرش، مسلط بودن به زبان هلندی است.

با توجه به نکاتی که ذکر شد، متقاضیان عزیز باید ابتدا از تمام مدارک و شرایط لازم برای اخذ پذیرش جهت تحصیل پزشکی در هلند آگاه شده، دانشگاه های مورد نظر را انتخاب کرده و سپس جهت اخذ پذیرش اقدام نمایند. ضمناً یادآور می شویم که چنانچه متقاضیان گرامی قصد داشته باشند جهت تحصیل پزشکی در هلند، پذیرش اخذ نمایند می توانند علاوه بر مطالعه مقالات مربوطه که توسط کارشناسان مجرب ما و با کمک موسسه MIE اتریش به نگارش درآمده است و کسب اطلاعات در این زمینه، با مشاوران موسسه حقوقی ملکپور در دفتر مرکزی ما در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس حاصل نمایند.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (22 نظرات, میانگین: 4٫41 از طریق 5)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 پاسخ