اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد

اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد

آیا اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد و راههای مهاجرت به ایتالیا امکان پذیر است ؟ شرایط اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد چگونه است ؟  قوانین اخذ ویزای ایتالیا و اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد چگونه است ؟ چگونه می توان با تولد فرزند در خاک ایتالیا می توان به  اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد دست یافت ؟ آیا تابعیت از طریق خاک امکان پذیر می باشد ؟ آیا ایتالیا از کشورهای تابع اصل خاک است ؟ آیا با زایمان و به دنیا آوردن فرزند در ایتالیا می توان اقامت ایتالیا را به دست آورد ؟ موسسه حقوقی ملک پور در این مقاله سعی نموده است به تشریح کشور ایتالیا ، اصل مبنا  برای صدور تابعیت در ایتالیا و چگونگی  اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد بپردازیم .

اگر شخص از کشور خود خارج شود و با ویزای توریستی ایتالیا وارد خاک کشور دیگری بشود می تواند از کشوری که به خاک ان سفر کرده است  اقامت موقت اخذ نماید همینطور اگر شخص با هر یک از انواع  ویزاهای تحصیل ،  ویزای کاری ، ویزای  ثبت شرکت  یا ویزای سرمایه گذاری به کشور دیگری سفر نماید  و در ان کشور اقامت گزیند طبق قوانین مربوط به هر کشور می تواند با شرایط خاص که در کشورهای مختلف متفاوت است جهت  دریافت کارت اقامت اقدام نماید . این کارت برای نفر اصلی و همراهان وی (همسر و فرزند زیر ۱۸ سال ) صادر می گردد . بر این سال و با سپری کردن چند سال می تواند این اقامت موقت را به اقامت دائم ایتالیا تبدیل کند . که البته اخذ کارت اقامت دائم شرایط ویژه ای دارد . که با پرداخت مالیات مورد نظر در سالهای متمادی کسب می شود .

تعریف تابعیت ؛

در واقع تابعیت به رابطه ای سیاسی ، معنوی ، حقوقی و بین المللی گفته می شود که  بین شخص و دولت آن کشور می باشد . تابعیت به وظایف و حقوق شخص و شهروندان از دولت نشات گرفته  وبدین صورت است که  دولت مربوطه و شخص در قبال یکدیگر وظایف و حقوقی را دارند . که متعهد به اجرای آن می باشند .

 

. اخذ تابعیت از طریق تولد در تمام کشورها از دو نظام حقوقی  خاک یا خون تبعیت میکند . ا عطای تابعیت از طریق تولد معمولا  امری غیر ارادی و تحمیلی می باشد .

در رابطه با اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد می توان بیان نمود که در سیستم اعطای تابعیت بر اساس  خاک شخصی  که در خاک کشوری متولد می شود تابعیت ان کشور را اخذ می کند اما در سیستم اعطای تابعیت بر پایه خون تابعیت شخص از  والدین (پدر یا مادر ) به طفل متولد شده  منقل می شود .

اعطای تابعیت در قانون ایتالیا و اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد بر مبنای سیستم خون می باشد و طفل  متولد شده از  پدر یا مادر ایتالیای تابعیت کشور ایتالیا را خواهد داشت .و بدین صورت  اگر والدین طفل متولد شده تابعیت قانونی کشور ایتالیا را اخذ کرده  باشند می توانند برای تابعیت ایتالیایی فرزند به دنیا آمده خود نیز اقدام نمایند .

چنانچه ذکر شد  با تولد در خاک کشور ایتالیا نمی توان  تابعیت ا یتالیایی داشت . مهاجرینی که مراحل قانونی اعطای تابعیت را سپری کرده باشند  برای اخذ تابعیت ایتالیا  باید درخواست خود مبنی بر اخذ تابعیت  را به ادارات مربوطه آن کشورارائه دهند  تا مراحل قانونی اعطای تابعیت طی شود و تابعیت بگیرند .

چنانچه می دانید شرایط  اعطا ی تابعیت در کشور ایران با کشور ایتالیا و اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد تفاوت هایی دارد  .

 

تابعیت در ایران فقط  از پدر ایرانی به فرزند متولد شده منتقل می شود  و چنانچه  طفلی از  پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی متولد شود  تابعیت  ایرانی نداشته و نمی تواند تابعیت ایران را  دریافت کند بنابراین تابعیت در ایران   از پدر به طفل منتقل می شود . اما در تمام کشورهای اروپایی که مانند ایران تابعیت بر اساس اصل خون است تابعیت از پدر یا مادر منتقل می شود .

تابعیت در کشور  ایتالیا از پدر ایتالیای و یا از مادر ایتالیای به طفل منتقل می شود .  در کشور ایتالیا  چنانچه طفلی از پدریا  مادری نامعلوم متولد بشود  ( پدر و مادر طفل مشخص نباشند ) یا اینکه پدر یا  مادر طفل متولد شده در ایتالیا  تابعیت نداشته باشند ( در واقع  بی تابعیت باشند ) تابعیت  به طور فرعی از طریق سیستم خاک ، به طفل متولد شده در خاک کشور ایتالیا  منتقل می شود و طفل می تواند تابعیت ایتالیایی داشته باشد .

شما عزیزان در خصوص بحث شرایط اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد و راههای مهاجرت به ایتالیا و همینطور همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور و شعبه مرکزی آن در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل نموده و یا با تمامی دفاتر همکار این موسسه در سراسر ایران در خصوص بحث قوانین اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد مشاوره رایگان اخذ نمایید .

در بحث اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد به این صورت است که بر اساس نظام تابعیت بر اصل خون  اگر طفلی در خارج از خاک  ایتالیا از پدر ایتالیای و مادر غیر ایتالیای یا مادر ایتالیای و پدر غیر ایتالیای یا پدر و مادر ایتالیای متولد گردد  ایتالیای محسوب شده و تابعیت ایتالیایی خواهد داشت .

چنانچه کودکی بر اساس دلایلی  تابعیت ایتالیا یی خود را از دست دهد  با رسیدن به سن قانونی  ۱۸ سال می تواند  برای دریافت تابعیت ایتالیا یی خود اقدام نماید و  تابعیت ایتالیا  خود را به طور مجدد کسب کند .

همینطور در اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد افرادی که  در شرایط عادی( بجز مواردی خاص  که حق تابعیت از ان ها گرفته شده است  و تابعیت ان ها لغو گردیده است ) پس از سپری کردن یکسال اقامت در خاک کشور ایتالیا می توانند مجددا برای دریافت تابعیت ایتالیای خود اقدام نمایند و پس از طی مراحل قانونی تابعیت خود را بازیابند  .

شهروندی ایتالیا و اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد می تواند به روشهای زیر بصورت  خودکار به دست آید:

  • با تولد از یک پدر و مادر ایتالیایی با اصلjus sanguinis .
  • با تولد در ایتالیا از پدر و مادربی خانمان ، یا از پدر و مادر ناشناخته، و از پدر و مادری  که نمی تواند ملیت خود را به فرزندان خود انتقال دهند؛ این قسمت تا حدی با اصل توجیه صحیمطابقت دارد.
  • با تصدیق یا مشروعیت مادر یا پدر ایتالیایی.
  • در رابطه با اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد می توان بیان نمود که در ۲۷ آوریل سال ۱۹۸۳ بر اساس قانون کودکان کوچک و بدون تابعیت ایتالیا، از جمله کودکان به طور قانونی در هر قانون ایتالیا اقامت دارند و از همان تاریخ والدین او تابعیت ایتالیایی داشتند؛و یا پس از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳ توسط  قانون مربوط به کودکان خارجی که به طور قانونی توسط شهروندان ایتالیایی بر اساس قانون ایتالیا تصویب شده است.
  • بچه های کوچکی که از افرادی که شهروندی ایتالیایی دارند به دنیا آمده اند و خارج از خاک ایتالیا سکونت دارند . ایتالیایی هستند . پیش از ۲۷ آوریل ۱۹۸۳،این  کودکان نمیتوانستند شهروندی ایتالیایی را بدست آورند .
  • در بحث اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد برای فردی که والدینش شهروندان ایتالیایی هستند اما در خارج از ایتالیا سکونت دارند ،  حداقل یکی از پدربزرگ و مادربزرگشان یک شهروند ایتالیایی متولد ایتالیا بود.ه باشد . پس از رسیدن به سن قانونی می تواند درخواست پاسپورت ایتالیایی کند .
  • برای اشخاصی که در ایتالیا از والدین خارجی متولد شده اند اما در ایتالیا به طور مداوم از زمان تولد تا بزرگسالی زندگی می کنند.

ازدواج در ایتالیا

  • در کنار بحث اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد می توان به ازدواج در ایتالیا اشاره نمود . زنان خارجی که از قبل از ۲۷ آوریل سال ۱۹۸۳ ازدواج کرده بودند، به طور خودکار شهروند ایتالیایی شدند.
  • پس از ۲ سال اقامت قانونی در ایتالیا، یا ۳ سال در خارج از کشور زندگی می کنند.این زمان به نصف کاهش خواهد یافت اگر زوج بچه ای داشته باشند (طبیعی یا تصویب شده)

 

اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق تولد و اعطای تابعیت در نظام حقوقی ایتالیا بر مبنای سیستم خون است و البته چنانچه ذکر شد  ایتالیا به طور فرعی اصل خاک را نیز می پذیرد و شخص متولد شده از پدر یا مادر ایتالیای در کشور ایتالیا یا خارج از این کشور می تواند تابعیت ایتالیا را به دست آورد . در این مقاله به  اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق  تولد و شرایط و اصول  اخذ اقامت و تابعیت ایتالیا از طریق  تولد پرداخته شد . چنانچه علاقمند به دریافت اقامت ایتالیا هستید راههای قانونی مختلفی برای شما جود دارد و  با کمک مشاوران حقوقی موسسات معتبر می تواند برای مهاجرت به ایتالیا اقدام نمایید . یکی از بهترین راههای مهاجرت به ایتالیا مهاجرت تحصیلی به این کشور است . برای کسب اطلاع از شرایط مهاجرت تحصیلی به ایتالیا می توانید از مشاوره تلفنی رایگان موسسات حقوقی در این زمینه برخوردار شوید .

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *